יום ד', יז’ באייר תשע”ט
מרכז הפצה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
מצגת -מודל הדיאלוג היצירתי-כללי

מודל הדיאלוג היצירתי.ppt